Gửi hàng đi Louisville bằng đường hàng không

Tuyến gửi hàng Việt Nam đi Louisville – Mỹ được UFS Fulfilment phát triển trong bối cảnh không chỉ ngành dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước mà cả vận chuyển hàng hóa quốc tế chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt đối với Mỹ là một thị trường vô cùng rộng lớn và tiềm…

Continue reading Gửi hàng đi Louisville bằng đường hàng không

Tìm hiểu Khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong được xây dựng hiện đại, đồng bộ, không chỉ đảm bảo điều kiện về phát triển công nghiệp mà còn đạt mục tiêu bảo vệ môi trường dài hạn. Góp phần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, sản xuất công nghiệp và phù hợp với chủ trương Công nghiệp hóa…

Continue reading Tìm hiểu Khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh